Vivida Motors Filo Teknik Terimler Sözlüğü

Ana Sözleşme
Kiralayan ile kiralama yapan firma arasında imzalanan ve kiralamaya ilişkin hizmet kapsamını, kiralamanın genel hükümlerini içeren sözleşmedir.

Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
Maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların karşılıklı anlaşarak doldurdukları ve kazanın meydana geliş şeklinin anlatıldığı formdur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arıza
Otomobillerin mekanik veya elektrikli aksamlarının ani olarak durması veya fonksiyonlarını yitirmesi durumudur.

Asistan (Assistance)
Kaza veya arıza halinde çekici, kurtarma, konaklama, yola devam ve benzeri faydalanılabilecek yardım hizmetlerin tamamıdır. Vivida Filo müşterileri, 0 216 771 30 30 numaralı 7/24 Acil Yardım Hattını arayarak, asistan hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Avadanlık
Trafik seti, İlk yardım seti, Yangın tüpü ve Kar zincirinden oluşan ekipman setidir. İçişleri Bakanlığınca 26 Eylül 2006 Tarih ve 26301 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğin 10'uncu maddesi uyarınca araçlarda bulundurulması zorunludur.

Bakım
Araç güvenliğinin korunması amacıyla periyodik olarak yapılması gereken teknik kontrollerdir. Araç üreticileri, bakım periyotlarını km ve zamana bağlı olarak kendileri belirlemektedir. Araç markalarınca belirlenen standartları eksiksiz uygulayan Vivida Filo, kiraladığı tüm araçların periyodik bakımlarını yetkili servislerde gerçekleştirmektedir.

Beyan
Hasar alan araçların KASKO kapsamında onarımı için hazırlanan yazılı onarım talep metnidir.

Çekici Hizmeti
Araç kaza veya arızası sebebiyle yolda kalınan durumlarda, aracın yoldan çekilerek servise taşınması hizmetidir.

CO2 Emisyonu (Egzoz Emisyonu)
Motorlu taşıtların yakıt tüketimi sonucunda çıkan egzoz gazlarının havayı kirletme miktarını belirtmek amacıyla kullanılan orandır.

Daimi İkametgah
Sigorta poliçesinde belirtilen ikametgah adresidir.

Damga Vergisi
İmzalanan sözleşmelerde, taahhütnamelerde, temliklerde, kefalet, teminat ve rehin senetlerinde, tutar belirten mukavelelerde, belirtilen tutar üzerinden ödeme yükümlülüğü doğan vergidir.

Ek Kontrat
Kiralamaya ilişkin ana sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Ana sözleşme kapsamında kiralanan her bir araç için birer ek kontrat düzenlenir. Her bir ek kontrat, kiralanan araç bilgilerini, vadesini, kullanılacak kilometre bilgisini, hizmet kapsamını ve aylık kira bedelini içerir.

Ferdi Kaza Sigortası
Bir aracın sürücü veya yolcularının, yolculuk esnasında karşılaşabilecekleri kazalar sonucu ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi risklerini teminat altına almak amacıyla yapılan sigortadır.

Filo Yönetimi
Bir şirket, kurum ya da kuruluşun kullanmakta olduğu motorlu araçlarının satın alımından, bakım ve onarımına, sigorta, lastik değişiminden, hasar yönetimine kadar tüm operasyonel işlerinin, konusunda uzmanlaşmış bir firma tarafından yürütülmesi hizmetidir.

Finansal Kiralama
Alternatif bir satın alma ve finansman yöntemidir. Kiralama sözleşmesi süresince Finansal Kiralama şirketine ait olan araçlar, sembolik bir bedel karşılığında, kiralama süresi sonunda kiracıya devredilir.

Finansman
Belirli bir mal, ekipman veya hizmetin satın alımı için gereken nakit para veya kredi tutarıdır. Filo kiralama, nakit çıkışı gerektirmemesi ve kredi limitlerini etkilememesi sebebiyle, araç satın almaya kıyasla büyük kolaylık sağlayan bir finansman alternatifidir.

Günlük Kiralama
Kısa süreli binek otomobil ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanan ve fiyatlamanın gün bazında gerçekleştirildiği kiralama hizmetidir.

Hasar
Trafik kazası veya sürücü hataları sonucunda meydana gelen ve aracın hareketsiz kalmasına sebep olan tahribatlardır.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası
Trafik kazalarında, üçüncü şahıslar için ortaya çıkan hasarın, trafik sigortası teminatlarının üzerinde kalan kısmı için isteğe bağlı olarak yaptırılan sigortadır. Vivida Filo, trafik kazalarında karşılaşılabilecek maddi kayıpları azaltabilmek amacıyla, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasını istisnasız olarak her kiraladığı araca uygulayarak, 3. şahıslara verilebilecek maddi ve bedeni zararları dahi teminat altına almaktadır.

İkame Araç
Araç arızası veya hasarı halinde, onarım süresinin 1 günü (24 saat) aştığı durumlarda, onarım süresince kullandırılan yedek araçtır.

İkinci El Araç
Kira süresi biten veya hukuki sebeplerle kiradan erken dönen, kullanılmış otomobillerdir.

İpotek
Borç verenin, verdiği borcun anapara ve faiziyle birlikte geri döneceğinin güvence altına alınması için gösterdiği teminatlardır. Hukuki anlamda kredinin teminatı şahsi ya da ayni olabilir. Şahsi teminatın en önemlisi kefalet, ayni teminatın ise rehin ve ipotektir.

İşleten Sorumluluğu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. Maddesi gereği, kiralanan aracın kiracının işletmesi altındayken kaza geçirmesi halinde, meydana gelebilecek her tür hasar ve zararın, üçüncü şahıslara veya araçlarına verilebilecek maddi ve manevi zararın tamamının ve doğabilecek her tür hukuki ve cezai sorumluluğun kiracıya ait olmasıdır.

KASKO
KASKO, herhangi bir motorlu kara taşıtının kullanıcı iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda, zararın karşılanması amacıyla yaptırılan sigortadır.

KDV
Katma değer vergisinin kısaltmasıdır. Yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergidir. Otomobil satın alımında ödenen KDV, KDV indiriminde kullanılamaz. Ancak, filo kiralama işlemlerinde kesilen faturalardaki KDV, doğrudan KDV indiriminde kullanılabilir.

Konaklama
Kullanıcının seyahat halinde iken aracında oluşan hasar veya arıza sebebiyle yola devam edememesi, aracının servise yönlendirilmesi ve onarım sürecinin uzayacak olması halinde, asistan hizmeti olarak faydalanabileceği otel konaklama hizmetidir.

Kontrat Yenileme
Kiracının, kiraladığı aracın kilometre bilgisinin veya kira süresinin artırılması gibi değişiklik talepleri sebebiyle, kiralama sözleşmesinde yapılan revizyon işlemidir.

Kredi
Kullanıcısı, tutarı, vadesi, fiyatı ve teminatı baştan belli olan ve kullanıcısını hemen veya belirli bir süre sonra alacaklı hale getiren finansman yöntemidir.

Kredi Değerlendirme
Finans kuruluşlarının, talep edilen kredinin geri dönüşüne ilişkin yaptıkları inceleme ve analiz çalışmasıdır. Kredi taleplerinin değerlendirilmesindeki temel amaç, kredi talep eden kişi veya firmanın krediyi geri ödeme kapasitesini tespit etmek ve kredi riskini en aza indirgemektir.

Lastik Değişimi
Yaz ve kış mevsim geçişlerinde, mevsime uygun lastiklerin kullanımına geçilmesi işlemidir. Yaz lastikleri +7 derecenin üstünde, kuru ve ıslak zeminde fren mesafesini kısaltır. Kış lastikleri ise +7 derecenin altında, zorlu kış şartlarında yol tutuşunu güçlendirir ve fren mesafesini kısaltır.

Lastik Otel Hizmeti
Kış lastiği hizmeti verilen araçlarda, araçtan çıkarılan lastiklerin, zarar görmemesi için uygun şartlarda saklanması hizmetidir.

Logo Uygulaması
Kiracının, kiraladığı aracın sağ ve sol yan alanlarına, aracın camlarını kapatmayacak şekilde, kendi firma logosunu ve tanıtım bilgilerini içeren görselleri, araç üzerine yapıştırtması işlemidir. Yönetmelikler gereği logo uygulaması, aracın tavanına, motor kaputuna, bagaj kapağına ve tamponlara uygulanamamaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi
Otomobiller, motosikletler, ve benzeri kara taşıtları için yılda iki defa ödenmesi zorunlu olan vergidir.

OGS ve Taşıtmatik Taahhütnamesi
Ücretli yollar ve köprülerden geçişlerde kullanılan Otomatik Geçiş Sistemini (OGS) veya anlaşmalı akaryakıt firmalarında otomatik yakıt alımında kullanılan Taşıt Tanıma Sistemini (TTS) kullanmak isteyen kiracının, kullanacağı bu sistemler ile ilgili oluşacak tüm masrafların kendisine ait olduğunu beyan eden belgedir.

Onarım
Bir aracın hasar veya arıza halinde, hasar veya arızanın giderilmesine yönelik yapılan işlemlerin tamamıdır.

Operasyonel Kiralama
Aracın bakım, onarım, sigorta, vergi ve ikinci el satışı gibi tüm operasyonel süreçlerinin kiralama hizmetine dahil edildiği, finansal kiralamadan farklı olarak kira dönemi sonunda aracın iade edildiği kiralama yöntemidir.

Orijinal Yedek Parça
Araç üretici firması tarafından, araca en uygun niteliklerde, üretici garantisi ve güvenliği ile üretilen otomobil parçasıdır.

Ödeme Planı
Kiralama sözleşmesi kapsamında, kiralanan aracın aylık kiralarının, hangi tarihlerde ve hangi tutarlarda ödeneceğini gösteren ödeme tablosudur.

Öngörülen Kilometre
Aracın kiralama dönemi süresince veya yıllık olarak, gerçekleştirmesi beklenen maksimum toplam mesafenin kilometre cinsinde miktarıdır. Bu tahmin edilen değer, kiralamada fiyatlamayı etkileyen en önemli unsurlardan biridir.

Pre-runner
Kiralama hizmeti alan kullanıcının sipariş verdiği araç, üretici firmadan teslim edilene kadar, kullanıcının kullanımına verilen ve kiraladığı araca muadil niteliklerdeki araçtır.

Seyahate Devam
Kullanıcının seyahat halinde iken aracında oluşan hasar veya arıza sebebiyle yola devam edememesi halinde, asistan hizmeti olarak faydalanabileceği alternatif ulaşım hizmetlerinin tamamıdır.

Sigorta
motorlu kara taşıtının kullanıcı iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda, zararın karşılanması amacıyla, belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

Sigorta Poliçesi
Sigorta hizmetinin ve teminat kapsamının açıkça belirtildiği, sigorta başlangıç ve bitiş tarihinin yer aldığı yazılı ve yasal sigorta belgesidir.

Sipariş Teyit Formu
Kiralama firmasının, kiralanacak aracın satın alım aşamasına geçebilmesi ve kullanıcısına hazır hale getirebilmesi için kiracının verdiği yazılı onayıdır. Sipariş Teyit Formu, kiralanacak aracın markası, modeli, varsa ek donanım özellikleri, vadesi ve aylık kira bedelini içerir.

Teslim Formu
Kiralanan aracın, kiralayan firmaya eksiksiz teslim edildiğini gösteren ve teslimat sırasında teslim alan kişi tarafından imzalanan belgedir.

Uzun Dönem Araç Kiralama
Günlük veya kısa dönem kiralamadan farklı olarak, minimum 12 ay, maksimum 47 ay süre ile gerçekleştirilen kiralama hizmetidir.

Yetkili Servis
Distribütör firmanın yetki verdiği ve araçlara üretici markanın standartları doğrultusunda doğru, güvenilir hizmet sunan servistir.

Yurtdışı Çıkış Sigortası
Aracın yurt dışında kullanılması halinde uygulanan trafik sigortasıdır. Yurtdışı Çıkış Sigortası, Trafik Sigorta Poliçesinin bir uzantısı şeklinde hazırlanır ve olası bir kaza halinde, kaza yapılan ülke mevzuatı ve limitleri dahilinde teminat verir. Uluslararası geçerliliğe sahip, yeşil renk ve tek bir formatta düzenlenen Yurtdışı Çıkış Sigorta belgesi, Yeşil Kart'ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerde geçerlidir.

Zorunlu Trafik Sigortası
Bir aracın trafikte kazaya karışması halinde, aracın karşı tarafa vereceği zararı, belirli bir oranda karşılamasını sağlamak amacıyla, yasal olarak yaptırılması zorunlu olan sigortadır. Zorunlu Trafik Sigortası, sigortayı yaptıran aracın değil, karşı tarafın hasarını karşılamak amacıyla yaptırılır ve kullanılır. Zorunlu Trafik Sigortası yaptırılmamış araçların trafiğe çıktığının tespit edilmesi halinde, araç trafikten men edilir.